Op 20 januari 2014 heeft de inspecteur onze school bezocht. Onze kwaliteit is in orde, wij hebben opnieuw een basisarrangement gekregen. Wij hebben al een basisarrangement sinds januari 2008. Dat betekent dat onze kwaliteit al die tijd in orde is geweest. Zie hieronder het inspectierapport van januari 2014, voor de meest recente bevindingen.
 
Het inspectierapport