Laatste schooldag 2023-2024 - vrijdag 19 juli tot 12.00 uur

Start schooljaar 2024/2025 op maandag 2 september 2024

Schoolvakanties 2024-2025
 
SCHOOLVAKANTIES  en Feestdagen 2024-2025 
Herfstvakantie    28 oktober t/m 1 november 2024  
Kerstvakantie   23 december 2024 t/m 3 januari 2025  
Voorjaarsvakantie 17 februari tot en met 21 februari 2025
Goede Vrijdag 18 april
Tweede Paasdag   21 april 2025  
Meivakantie   22 april t/m 2 mei 2025 
Koningsdag   26 april 2025 (zaterdag)  
Bevrijdingsdag   5 mei  
Hemelvaart   29 en 30 mei 2025  
Pinksteren   9 juni 2025  
Zomervakantie   14 juli t/m 22 augustus 2025  

Studiedagen, leerlingen hele dag vrij: 
Woensdag 23 oktober 
Vrijdag 6 december 
Woensdag 29 januari 
Vrijdag 14 februari 
Donderdag 19 juni 

Studiemiddagen, leerlingen vanaf 12.00 uur vrij: 
Maandagmiddag 16 september 
Dinsdagmiddag  4 maart  

* 1 studiedag wordt nog gepland in de tweede helft van het schooljaar.  

Margemiddagen (voor kerst en voor de zomer) 
Vrijdag 20 december 2024 vanaf 12.00 uur 
Vrijdag 11 juli 2025 vanaf 12.00 uur 

In principe gaan we uit van deze studiedagen. Mocht een studiedag toch nog wijzigen, zullen we u daar tijdig over berichten.