1e schooldag 2021-2022 - maandag  23 augustus 2021

Schoolvakanties 2021-2022
 
Herfstvakantie   Ma 18 oktober 2021 t/m Vr 22 oktober 2021
Kerstvakantie * Ma 27 december 2021 t/m Vr 07 januari 2022
Voorjaarsvakantie Ma 21 februari 2022 t/m Vr 25 februari 2022
Goede Vrijdag Vr 15 april 2022
Pasen   Ma 18 april 2022
Meivakantie  Ma 25 april 2022 t/m Vr 6 mei 2022 (incl. Koningsdag)
Hemelvaart Do 26 mei 2022 t/m Vr 27 mei 2022
Pinksteren Ma 6 juni 2022
Zomervakantie * Ma 18 juli 2022 t/m Vr 26 augustus 2022

(start schooljaar 22/23 op maandag 29 augustus 2022)
 
*Vrijdag 24 december 2021 zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij (in plaats daarvan zijn ze in die week  tijdens het kerstdiner op school van 17.00 – 19.00 uur ; datum nog te bepalen)
*Vrijdag 15 juli 2022 zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij (dit is opgenomen in de urenberekening van dit schooljaar).
 
Studiedagen (hele dag vrij):
Maandag 27 september 2021
Donderdag 25 november 2021
Vrijdag 18 februari 2022
Woensdag 23 maart 2022
Dinsdag 28 juni 2022
  
In principe gaan we uit van deze studiedagen. Mocht een studiedag toch nog wijzigen, zullen we u daar tijdig over berichten.