1e schooldag 2020-2021 - maandag 17 augustus 2020

Schoolvakanties 2020-2021
 
Herfstvakantie   Ma 12 oktober 2020 t/m Vr 16 oktober 2020
Kerstvakantie * Ma 21 december 2020 t/m Vr 01 januari 2021
Voorjaarsvakantie Ma 22 februari 2021 t/m Vr 26 februari 2021
Goede Vrijdag Vr 02 april 2021
Pasen   Ma 05 april 2021
Meivakantie  Ma 26 april 2021 t/m Vr 7 mei 2021 (incl. Koningsdag)
Hemelvaart Do 13 mei 2021 t/m Vr 14 mei 2021
Pinksteren Ma 24 mei 2021
Zomervakantie * Ma 12 juli 2021 t/m Vr 20 augustus 2021

(start schooljaar 21/22 op maandag 23 augustus 2021)
 
*Vrijdag 18 december 2020 zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij (in plaats daarvan zijn ze in die week  tijdens het kerstdiner op school van 17.00 – 19.00 uur ; datum nog te bepalen)
*Vrijdag 09 juli 2021 zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij (dit is opgenomen in de urenberekening van dit schooljaar).
 
Studiedagen 2020-2021 (hele dag vrij):
Maandag 28 september 2020
Woensdag 25 november 2020
* Vrijdag 19 februari 2021
* Donderdag 11 maart 2021
* Dinsdag 22 juni 2021
  
*  Deze studiedagen zijn komen te vervallen! 

In principe gaan we uit van deze studiedagen. Mocht een studiedag toch nog wijzigen, zullen we u daar tijdig over berichten.