Ouderraad (OR)


Het is voor een school van groot belang dat ouders betrokken zijn bij het wel en wee van die school. U kunt bij ons op school betrokken zijn, door actief te zijn binnen de ouderraad en te helpen binnen één van de vele werkgroepen.

De ouderraad organiseert, samen met teamleden, allerlei activiteiten op school. Bijvoorbeeld de schoolreizen, het sinterklaasfeest, culturele uitstapjes, de schoolkrant, tentoonstellingen etc.


De OR bestaat uit een dagelijks bestuur (DB), bestaande uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Daarnaast zijn er werkgroepleden.

De OR vraagt jaarlijks een bijdrage van de ouders van alle leerlingen. Deze bijdrage bestaat uit twee delen. De vrijwillige ouderbijdrage, waarvan de OR de leuke en leerzame extra's voor uw kind organiseert. En de schoolreisbijdrage, waarvan de OR een jaarlijkse schoolreis voor uw kind regelt. Voor meer informatie over de OR en de bijdragen, zie de schoolgids.

Wilt u actief zijn binnen een werkgroep van de ouderraad, meldt u zich dan aan bij één van de bestuursleden of bij het betreffende teamlid.

De OR bestaat uit:

Teamgeleding

 

 

Karolien Roodhart
Martine Koster

 

info.tweemaster@isobscholen.nl

via school 0299-673396

 

 

 

 

Oudergeleding

 

 

 

Lars de Jong

voorzitter

lars136@quicknet.nl

tel. 06-52336383

Ank Sneekes

secretaris

ank.sneekes@gmail.com

tel. 06–29591188

André van Zegveld

penningmeester

avanzegveld@iasadministratie.nl

tel. 0299-671662

 

 

Bankrelatie: NL76RABO0356923185 of giro 381780 tnv Ouderraad obs de Tweemaster te De Rijp


 De notulen van de OR-vergaderingen zijn op school op te vragen.

Obs De2master | Jan Ploegerlaan 1b | 1483 VR De Rijp | 0299-673396 | info.tweemaster@isobscholen.nl