Ouderraad (OR)


Het is voor de school van groot belang dat ouders betrokken zijn bij het wel en wee van de school. 
U kunt bij ons op school betrokken zijn, door actief te zijn binnen de ouderraad en te helpen binnen één van de vele werkgroepen.
De ouderraad organiseert, samen met teamleden, allerlei activiteiten op school. Bijvoorbeeld de schoolreizen, het sinterklaasfeest, culturele uitstapjes, tentoonstellingen etc.

De OR bestaat uit een dagelijks bestuur:

- Lisa de Wit (teamlid)     info.tweemaster@isobscholen.nl of telefonisch via school 0299-673396
- Tonneke Holslag (ouder, penningmeester)
- Marloes van Dulken (ouder)


Daarnaast zijn er de werkgroepen die de verschillende activiteiten organiseren:
- Bibliotheek
- Cultuur
- Festiviteiten
- Schoolreizen
- Sport & Spel
- Schoolfotograaf

De OR vraagt jaarlijks een bijdrage van de ouders van alle leerlingen. Deze bijdrage bestaat uit twee delen. De vrijwillige ouderbijdrage, waarvan de OR de leuke en leerzame extra's voor uw kind organiseert. En de schoolreisbijdrage, waarvan de OR een jaarlijkse schoolreis voor uw kind regelt. Zonder uw bijdrage kunnen deze activiteiten helaas niet worden georganiseerd. 

Wilt u actief zijn binnen een werkgroep van de ouderraad, meldt u zich dan aan bij één van de bestuursleden.

Bankrelatie: NL76RABO0356923185 tnv Ouderraad obs de Tweemaster te De Rijp