Medezeggenschapsraad (MR)

De MR op De Tweemaster
Verplicht op iedere school, heeft adviesrecht en instemmingsrecht op diverse schoolzaken. De rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd
De Tweemaster behoort tot de stichting ISOB (Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs). Van hieruit GMR-vergaderingen (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad), 20 scholen. Vertegenwoordiging van de ouders en dus ook het 1e aanspreekpunt
De MR houdt zich bezig met interne schoolzaken maar ook school overstijgende onderwerpen

 
De MR nodigt iedereen van harte uit om aanwezig te zijn bij haar vergaderingen! Data worden aangekondigd via ’t Scheepsjournaal. Spreek ons aan! Betrokkenheid van de ouders is nodig en belangrijk!
 


Onze MR bestaat uit:

Teamgeleding

 

 

Michelle Cooper


via school 0299-673396

of info.tweemaster@isobscholen.nl

  Loes Klijn zie boven

Oudergeleding

   
  Francien Westerhof  
  Femke Koning  

U kunt de MR ook e-mailen via: mr.tweemaster@isobscholen.nl

 

De notulen van de MR-vergaderingen zijn op school op te vragen.