Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee teamleden. Zij denken mee en praten mee met de directie van de school over allerlei onderwerpen. Bij sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, bij andere zaken adviesrecht.

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De MR-vergaderingen zijn openbaar. U kunt als ouder aanwezig zijn op de 'publieke tribune' van de MR-vergadering. U kunt ook onderwerpen aandragen bij één van de MR-leden. 


Onze MR bestaat uit:

Teamgeleding

 

 

Judith Lenting


via school 0299-673396

of info.tweemaster@isobscholen.nl

  Anneke van Velzen zie boven

Oudergeleding

   
  Maaike Keetman tel. 06-46132661
  Barry Veldhuizen tel. 06-50637942

U kunt de MR ook e-mailen via: mr.tweemaster@isobscholen.nl

 

De notulen van de MR-vergaderingen zijn op school op te vragen.