Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Ze gaan er immers acht jaar lang elke dag naartoe. We willen de kinderen leren opkomen voor zichzelf en leren samenwerken met anderen.

Om deze reden zijn we Vreedzame School geworden. Met deze manier van werken willen we een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en aan de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Het bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een  werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. 

Afspraken over hoe we het willen in de groep en op school
Elk jaar maakt de groep, samen met de leerkracht afspraken over hoe we fijn met elkaar omgaan. Deze afspraken hangen in elke klas. 

We hebben ook afspraken gemaakt voor in en om de school:
- we lopen rustig en zijn stil op de gang
- we gaan zorgvuldig om met alle spullen
- we ruimen gebruikte spullen op en houden de school netjes
- we praten op gewone toon en overleggen zacht met elkaar
- we spelen samen, iedereen mag meedoen
- we gooien afval in de afvalbakken en nemen speelmateriaal mee naar binnen.

Het lesprogramma
Elk jaar, in elke groep bieden we lessen aan uit de volgende blokken:
Blok 1:  We horen bij elkaar
Blok 2:  We lossen conflicten zelf op
Blok 3: We hebben oor voor elkaar
Blok 4: We hebben hart voor elkaar
Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij
Blok 6: We zijn allemaal anders

In groep 8 zijn de laatste twee blokken aangepast aan het afscheid van de basisschool en de overgang naar het voortgezet onderwijs. 

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op https://www.devreedzame.school/