groep 5/6
juf Martine, Loes Tol-Klijn


Ziekte leerkrachten

Beste ouders/verzorgers, 


De leerkrachten van uw kind, Loes Klijn en Lisette de Haan hebben verkoudheidsklachten. Volgens de RIVM richtlijnen mogen zij niet op school aanwezig zijn. Het is helaas niet mogelijk om Loes en Lisette te vervangen, alle kinderen van groep 5-6 zijn morgen vrij. 

We verzoeken u om de opvang zoveel mogelijk thuis met elkaar te regelen. 

Mocht er echt noodopvang noodzakelijk zijn, dan ontvangen wij graag een bericht op info.tweemaster@isobscholen.nl 

We zullen deze leerlingen na ontvangst in eigen groep verdelen over de andere groepen. 

Thuis kunnen de kinderen morgen werken in Junior Einstein, onder het kopje Cito staat veel oefenstof klaar. Organisatorisch is het niet mogelijk om de leerlingen hun devices op te laten halen. Dus het thuis werken is alleen mogelijk op eigen laptop of tablet. 

Op woensdag zal Martine Koster aanwezig zijn in de groep en verwachten we alle kinderen weer op school. We zijn blij met haar flexibiliteit.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. Excuses voor het ongemak, we hopen op uw begrip, we hebben helaas geen andere mogelijkheden meer. 


Met vriendelijke groet,  Nadine Groot