Herinnering morgen boekenmarkt
Beste ouder(s) en / of verzorger(s),
De boekenmarkt komt er weer aan!
De kinderen mogen (nog in goede staat verkerende) boeken van huis
meenemen en die op school, in de klas, verkopen. En natuurlijk kunnen uw
kinderen zelf ‘nieuwe’ boeken op school kopen. (is niet verplicht) De kinderen van de kleuterklas en groep 3 worden geholpen bij het kopen van boeken
door kinderen uit de bovenbouw.
De opbrengst is voor de kinderen zelf. Omdat kinderen niet altijd de waarde
van geld goed kunnen inschatten, willen wij u vragen, de boeken die verkocht mogen worden, thuis al te voorzien van een prijssticker. Het team verzoekt u echter om de prijzen van de boeken klein te houden. Dit om iedereen de mogelijkheid te bieden om een boek te kunnen kopen.
Wilt u de boeken meegeven in een plastic tasje? Dit kan dan aan de kapstokhaak gehangen worden. En wilt u uw kind(eren) klein geld meegeven!
De boekenmarkt wordt gehouden op:
Vrijdag 9 oktober van 13.00 uur tot 13.45 uur
Helaas kunt u er door de huidige situatie (Corona) dit keer niet bij zijn.
Hopelijk is dit volgend jaar weer mogelijk.
Wij hebben er zin in!!
Met vriendelijke groeten,
Het team van de Tweemaster